thông tin liên hệ
Ms. Nguyễn Thị Thoan
NVKD - 0944 428 258

Máy móc thiết bị

Hệ thống bể ngâm tẩy
Hệ thống bể ngâm tẩy
Hệ thống lò đốt
Hệ thống lò đốt
Hệ thống sơn
Hệ thống sơn